Gemeenten Brabant

Welkom bij de site Kwetsbaar Brabant. Voor alle gemeenten in Noord-Brabant is kwetsbaarheid op wijkniveau in beeld gebracht door middel van geografische kaarten voor zeven leefdomeinen en het totaalbeeld kwetsbaarheid. De kaarten zijn een signaleringsinstrument voor verdere verdieping en debat over werkingsmechanisme en handelingsperspectief. Voor meer achtergrondinformatie over de kaarten of het project kunt u de handleiding of het rapport downloaden, beiden te vinden op deze website.

Kwetsbaar Brabant is een samenwerkingsproject tussen de drie Brabantse GGD’s, het RIVM en Tranzo/Tilburg University (verenigd in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant), Telos en PON, in opdracht van de provincie Noord-Brabant.